Du är här: Start / Näringsliv & arbete / Lediga tjänster

Kommunen som arbetsgivare

Säffle kommun är kommunens största arbetsgivare med omkring 1 800 tillsvidare/visstidsanställda. Det finns många verksamheter inom kommunen. Man kan arbeta inom skolan, äldreomsorgen, barnomsorgen, kultur och fritid, administration, räddningstjänst, och många fler. Det finns drygt 100 olika typer av tjänster inom kommunen.

 

Subventioner till anställda

Om du arbetar i  Säffle kommun erbjuds t.ex. all månadsanställd personal:
 • Subvention av motionsaktiviteter
  med 500:-/år om de uppfyller följande kriterier. Motionsaktiviteten ska vara avgiftsbelagd, den ska vara regelbundet återkommande, och i organiserad form.
 • Motions/aktivitetskort
  För att ytterligare uppmuntra till rörelse och aktivitet finns aktivitetskort/motionskort där varje anställd oavsett anställningsform, får fylla i sina pulshöjande motionsaktiviteter under månaden. Alla som har skickat in ifyllt kort med minst 8 aktivitetstillfällen deltar sedan i ett månadslotteri med vinster till ett sammanlagt värde av ca 2 000:-
 • Övrigt
  Särskilda grupper av anställda, där arbetsbelastning och andra faktorer medför att gruppen har eller riskerar att få hög sjukfrånvaro:
  Uttagning av dessa grupper och val av friskvårdsaktiviteter varierar från fall till fall med speciell anpassning i samarbete med företagshälsovården och berörd förvaltningsledning. Personliga hälsoprofilbedömningar görs på deltagarna och dessa satsningar dokumenteras noggrant och efterföljs av utvärdering och uppföljning. Det kan här i vissa fall vara aktuellt med aktiviteter på arbetstid.

Enskilda individer med omedelbart behov av förebyggande åtgärder:

Dessa individer identifieras av Företagshälsovården på medicinska indikationer. I denna grupp anpassas friskvårdsaktiviteten helt efter individens behov.  

Sidan uppdaterad den 30 januari 2015

Lämna synpunkt på sidan