Du är här: Start / Bygga, bo & miljö

Välkommen till boende & miljö

 


Här hittar du information som rör vatten och avlopp, renhållning, gator och trafik. I
nformation som rör bland annat miljö- och hälsoskydd, energirådgivning, bygglov och bostadsanpassning har du också möjlighet att ta del av här.

Till oss kan du vända dig i ärendefrågor som rör t.ex. dricksvatten, bidrag till enskilda vägar, parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller frågor rörande enskilda avlopp.


Sidan uppdaterad den 18 maj 2018

Lämna synpunkt på sidan