Du är här: Start / Kris & säkerhet

Kris & säkerhet

På kommunens webbplats saffle.se direkt på startsidan kommer du att kunna ta del av krisinformation om en allvarlig händelse inträffar inom kommunen. Det kan vara strömavbrott, översvämning, allvarliga olyckor eller annat som påverkar samhället. Kom ihåg att lyssna på radion, speciellt på P4 Värmland.

Vid behov öppnar kommunen en upplysningscentral, dit du kan ringa för att få svar på frågor om händelsen.

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer om krisberedskapsarbetet är du välkommen att kontakta kommunens säkerhetssamordnare.

Krisberedskap

Vårt samhälle idag kan liknas vid ett nät av infrastruktur som elförsörjning, IT- och telekommunikation. Dessa delar i infrastrukturen är även beroende av andra, vilket innebär att om eldistributionen skulle slås ut i ett strömavbrott så drabbas IT- kommunikationen och tvärt om. Störningar inom något av dessa system påverkar dessutom försörjningen av vatten, värme och andra viktiga funktioner i samhället som vi tar förgivet i vår vardag. En störning kan exempelvis orsakas av översvämningar, snöfall, stormar, sabotage samt ras och skred.

För att kunna hantera påfrestningar som vi inte själva kan påverka krävs krisberedskap som byggs upp innan allvarliga händelser inträffar. Därför arbetar kommunen med att skapa robusta verksamheter så att samhällsviktiga verksamheter som vi tar för givet, exempelvis dricksvatten, el, värme, omsorg och skola ska kunna fungera varje dag.

Så kan du öka säkerheten

Du kan vara med och förbättra säkerhetsarbetet genom att tala om vilka olika risker du uppmärksammar runt om i kommunen. Du kan föreslå förbättringar och komma med råd och tips. Säkerhetsarbetet blir aldrig färdigt. Världen förändras hela tiden. En del risker kan försvinna, andra tillkomma. Med din hjälp kan Säffle kommun bli en ännu tryggare och säkrare plats att leva, verka och bo i.

Du kan även förbereda dig själv och ditt hem för att klara dig bättre vid oväntade störningar i el-, vatten- eller värmeförsörjningen. Genom att vara medveten om och förberedd på vad man som medborgare bör göra vid exempelvis ett längre strömavbrott eller vid en översvämning bidrar du till att förbättra kommunens totala krishanteringsförmåga.

Läs gärna mer om din egen beredskap:
Länk civilförsvaret.
http://www.civil.se/tips-rad/

Dinsakerhet.se kan du läsa mer om personlig säkerhet, och på Krisinformation.se kan du läsa om samhällets krisberedskap. Krisinformation.se uppdateras med färsk information vid större kriser.

Sidan uppdaterad den 16 juli 2018

Lämna synpunkt på sidan