Du är här: Start / Uppleva & göra / Säffle kanal

Säffle kanal

Din resa längs Säffle kanal tar dig från Vänerns öppna vatten in till Sveriges allra innersta hamn i Arvika. Du reser 80 km genom landskapet, med en stigning på knappt en meter och ofta med närhet till båda stränderna. Se historien längs vägen, njut och ta vara på nuet. Här och var öppnar sig sjöar framför dig med makalösa naturscener, bland andra Harefjorden norr om Säffle och Glafsfjorden, där du kör genom Arvikasundet innan du ser vattnet ligga vid staden Arvikas fötter som en jättegryta.

Kanalens historia

Foto: Anders Falk

Den 6 maj 1837 passerade segelfartyget ”Amiralen”, lastat med 133 tunnor råg och 229 tunnor havre, genom slussen i Säffle och blev därmed det första fartyget någonsin på Säffle kanal.

Idag, när kanalen enbart trafikeras av turist- och nöjesbåtar, kanske man inte tänker på vilken oerhört stor betydelse Säffle kanal haft för den här delen av Värmland. Tack vare den nya vattenvägen fick regionen ett uppsving med en rad industrier och ökad handel. Detta hade aldrig skett utan kanalen, som alltså har ett kulturhistoriskt värde av stora mått för våra bygder.

Självaste Karl XIV Johan avsynade och godkände kanalarbetet den 11 oktober 1837.
År 2012 firades kanalens 175-årsjubileum vilket uppmärksammades på en rad olika sätt i Vikingaledens tvillingstäder Säffle och Arvika.Någon kunglig glans kunde vi inte skryta med under jubiléet. I gengäld bjöds det på furstlig underhållning av allehanda slag som tilltalade både ung som gammal. Kanalfirandet pågick hela sommaren med stor final den 31 augusti.

EU-projekt. En investering för framtiden.

Säffle kanal ingick i EU-projektet UTEV. Via projektet UTEV - Utveckling av entreprenörskap vid vatten längs Dalslands kanal och Säffle kanal fick Säffle kommun möjlighet att höja servicen och attraktiviteten på Säffle gästhamn. Vi anlade fler båt- och fiskebryggor. Det har också blivit fler möjligheter att lägga till och gå iland i centrum vid  ilandstigningsplatsen vid Kanaltorget direkt om babord efter Säffle gatubro.

Projektet gav oss möjlighet att sätta Säffle kanal på kartan och visa kanalen i sin helhet från Vänern till Sveriges innersta hamn.

Detta är bara ett axplock av det som är gjort i projektet.

Sidan uppdaterad den 27 mars 2019

Lämna synpunkt på sidan