Du är här: Start / Politik & fakta / Kommunens ledning och organisation

Kommunens ledning

Säffle kommuns främsta politiska företrädare är kommunalrådet tillsammans med de övriga medlemmarna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden och lägga fram förslag till beslut som därefter ska behandlas av kommunstyrelsen. Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnden.

Politisk ledning

Kommunalråd:

Dag Rogne (C)
Amneruds gård, 661 92 Säffle.
dag.rogne@saffle.se
Tfn 0533-68 15 01

1:e vice ordförande:

Ola Johansson (M)
Granvägen 28 B, 661 42 Säffle
ola.johansson@saffle.se
Tfn 073-071 17 96 

2:e vice ordförande:

Ann Björkqvist Mlakar (S)
Harvvägen 4, 661 42 Säffle
ann.mlakar@saffle.se
Tfn 0533-103 25, 070-663 64 53 

Förvaltningsledning:

Kommunchef:

Ingemar Rosén
ingemar.rosen@saffle.se
Tel. 0533 - 68 15 03

Chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Erica Andrén
erica.andren@saffle.se
0533-68 16 50

Chef för socialförvaltningen

Karin Krönenstedt
karin.kronenstedt@saffle.se
0533-68 16 70

Chef för teknik- och fritidsförvaltningen

Helen Halvardsson
helen.halvardsson@saffle.se
0533-68 15 81

Chef för kulturförvaltningen

Katarina Kristoffersson

0533-68 15 08
Mobil: 0766-315 508

Chef för miljö- och byggförvaltningen

Peter Pettersson
peter.pettersson@saffle.se
0533-68 17 74

Ekonomichef

Lars Johansson
lars.johansson@saffle.se
0533-68 15 77

Sidan uppdaterad den 15 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan