Du är här: Start / Politik & fakta / Kommunens ledning och organisation / Nämnder, förvaltningar, råd / Kommunstyrelsen / Kommunstyrelsens personuppgiftsbehandlingar

Kommunstyrelsens personuppgiftsbehandlingar

 Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna förvaltningen i kommunen, däribland ekonomi, personalpolitik och administration. I Säffle ansvarar kommunstyrelsen även för räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor och näringslivsutveckling.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål och medel för alla personuppgiftsbehandlingar som sker inom verksamheten. 

Nedanstående information har till syfte att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning informera om de personuppgiftsbehandlingar som kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för. Informationen har vidare till syfte att ge information till de som kommunstyrelsen behandlar personuppgifter om (registrerade), så att de kan ta tillvara sina rättigheter. 

Den här informationen omfattarin inte den behandling av personuppgifter som sker inom kommunstyrelsens administrativa verksamhet som omfattar personal och förtroendevalda. 

 

Mer läsning:

Säffle kommun och dataskyddsförordningen

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2018

Lämna synpunkt på sidan