Du är här: Start / Politik & fakta / Kommunens ledning och organisation / Nämnder, förvaltningar, råd / Miljö- och byggnadsnämnden / Miljö- och byggnadsnämndens personuppgiftsbehandlingar

Miljö- och byggnadsnämndens personuppgiftsbehandlingar

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljöbalken och plan- och bygglagens område, utför livsmedelstillsyn, beslutar om bostadsanpassningsbidrag samt tillhandahåller energi- och klimatrådgivning.

Nämnden upprättar på uppdrag av kommunstyrelsen fysiska planer och har ansvar för kommunens mätningsverksamhet och kartproduktion.

Verksamhetens inriktning och form regleras enligt ett stort antal speciallagar och dess omfattning styrs av samhällets krav på myndighetsservice inom nämndens ansvarsområde.

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar en rad olika personuppgifter i sin verksamhet och är personuppgiftsansvarig för samtliga ansvarområden. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar efter Säffle kommuns övergripande principer och eftersträvar öppenhet och transparens.

Nedan följer några exempel på ansvarsområden som miljö- och byggnadsnämnden hanterar personuppgifter inom:

Avloppsärenden, bygglovärenden, egensotning, hälsoskydds- och miljöskyddsärenden, livsmedelsärenden, tillstånd brandfarlig vara, obligatorisk ventilationskontroll, renhållningsärenden, smittskyddsärenden, bostadsanpassningsbidrag.

Personuppgifter som kan förekomma i behandlingarna: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, e-postadress, kontonummer.

Personuppgifterna gallras eller bevaras enligt miljö- och byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan

 Mer läsning:

Säffle kommun och dataskyddsförordningen

Sidan uppdaterad den 6 maj 2019

Lämna synpunkt på sidan