Du är här: Start / Politik & fakta / Kvalitet och undersökningar

Kvalitet och undersökningar

Säffle kommun köper regelbundet två olika undersökningar för att få en indikation på hur vi lyckas med att skapa kvalitet för medborgarna och för att se hur vi står oss i jämförelse med andra kommuner.

1. Kvalitet i korthet är en undersökning som utförs varje år av intresseorganisationen Sveriges kommuner och Landsting. I stort berör undersökningen stora delar av den kommunala verksamheten och är indelad i följande områden: Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och Information, Effektivitet, Samhällsutveckling.

2. Nöjd medborgarindex är en enkätundersökning som genomförs av Statisktiska centralbyrån där drygt 1000 Säfflebor får möjlighet att svara på vad de tror eller tycker om olika delar av kommunens service och tjänsteutbud.

Resultat i kvalitetsundersökningar

  Kommunens kvalitet i korthet Nöjd medborgarindex
2014   NMI hösten 2014 SCB
2013 Resultat för 2013  NMI våren 2013 SCB
2012 Resultat för 2012  
2011 Resultat 2011 för: Index 2011 SCB
2010    
2009 Resultat 2009  
2008 Resultat 2008

Sidan uppdaterad den 16 oktober 2015

Lämna synpunkt på sidan