Du är här: Start / Politik & fakta / Så kan du påverka

Så kan du påverka

Du kan påverka politiken och följa den politiska diskussionen på många sätt i Säffle kommun. 

 • Allmänhetens frågestund
  Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Två gångar om året (april och oktober) har man en särskild punkt; allmänhetens frågestund. Då har allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter.
  Klicka här för att läsa mer om kommunfullmäktige.

 • Direktkontakt med politiker
  Det är också möjligt att som medborgare ta direktkontakt med enskilda politiker för att diskutera. Politikern har sedan möjlighet att interpellera, motionera eller ställa en fråga i kommunfullmäktige. Vad är en motion, interpellation och enkel fråga?

 • Kontakta berörd nämnd
  Har du en fråga eller åsikt kan du höra av dig direkt, med post, telefon eller e-post, till kommunstyrelsen eller berörd nämnd. Här hittar du kontaktinformation till varje nämnd.

 • Kommunens förslagslåda
  Den som vill kan när som hälst lämna ett förslag eller ställa en fråga till kommunen genom förslagslådan på kommunens hemsida. Frågan besvaras i första hand av berörd förvaltning. Klicka här för att komma till förslagslådan.

 • Enkäter och undersökningar
  Säffle kommun genomför regelbundet undersökningar för att stämma av med kommunens kunder/invånare hur man bedömer kvaliteten i kommunens verksamheter. Genom att svara på enkäterna är man med och påverkar. Här kan du läsa mer om kvalitet och undersökningar.

 • Råd och diskussionsforum
  Säffle kommun håller i ett antal råd för att få regelbunden återkoppling i vissa frågor. Exempel på detta är elevråd, samverkansråd, handikappråd och pensionärsråd. Rådets medlemmar är representanter från olika intresseorganisationer. Här kan du läsa mer om kommunens råd.

 • Överklaga beslut
  Det finns också möjlighet att överklaga kommunala beslut.

Så går det till när beslut ska fattas

När ett beslut ska fattas har ärendet först beretts av förvaltningen som lämnar en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutar om ärendet ska gå vidare till kommunstyrelsen eller om det ska återremitteras till förvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar på samma sätt om beslutet ska återremitteras eller om det ska gå vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Ärendets innehåll avgör om slutgiltigt beslut måste fattas av kommunfullmäktige eller om slutgiltigt beslut kan fattas redan i kommunstyrelsen.

Från det att ärendet finns med på kallelsen till kommunstyrelsens eller andra nämnders arbetsutskott är handlingarna offentliga och kan begäras ut av vem som helst som vill sätta sig in i frågan och ta del av det förslag till beslut som finns med i alla tjänsteskrivelser. Klicka här för att komma till kommunens diarier.

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan