Du är här: Start / Politik & fakta / Internationella kontakter

Internationella kontakter

I Säffle kommun pågår ett antal olika EU-projekt på flera förvaltningar. 

Näringslivsenheten deltar bland annat i olika projekt som skall främja näringslivet, arrangerar företagsträffar och seminarier, medverkar till samverkan mellan olika företag och branscher samt fungerar som koordinator mellan företagen/näringslivet och kommunen. Säffle kommun har under ett antal år, i olika projekt, satsat stort på att utveckla vår vackra skärgård, vattenleden och de entreprenörer som verkar i dess närhet.

Vänorter och partnerskapskommuner

Säffle kommun har ett flertal vänorter eller partnerskapskommuner:

Hol kommun i Norge

Med Hallingskarvet som ryggrad och med nordeuropas största högfjällsplatå som närmaste granne är Hol kommun, överst i Hallingdalen. Hela 91% av arealen ligger mer än 900 m över havet. Ca 5000 invånare har 1887 kvkm fjäll och vidder som tummelplats.

Hol är Norges tredje största turistkommun.
I den mest hektiska turistsäsongen är invånarantalet ibland 5 ggr så stort.
Det största turisteldoradot inom Hol kommun är Geilo .

För att vara en fjällkommun har Hol ett varierat näringsliv.
Bönderna har långa traditioner när det gäller att utnyttja resurserna i högfjället.
Industrin med kniv- yxor och verktygsproduktion bygger på gammal tradition.

Vid sidan av intäkterna från turismen så är det intäkterna från kraftindustrin som utgör själva ryggraden i kommunekonomin.

Hagenow i Tyskland

Staden Hagenow ligger i västra Mecklenburg-Vorpommern ca 8 mil öster om Hamburg. Det är en vacker gammal stad i lantliga omgivningar
med många restaurerade korsvirkesbyggnader från 1700-talet.  Hagenow är känt sedan 1190 och blev stad redan 1370.
 
Den gamla delen av staden står under kulturminnesskydd . Arealen är 67.44 km2 och invånarantalet drygt 12.000. Detta är en jordbruksbygd, men man har även flera stora industrier, t.ex. en potatisförädlingsfabrik.
Här finns även många hantverkare och Hagenow var på 1800-talet vida känd som skomarkarstaden, med mer än 165 skomakare!

Mäntyharju kommun i Finland

Mäntyharju kommun ligger mitt i det vackra Insjö-Finland.
Genom kommunen rinner den vattenrika Mäntyharjustråten, vars rena vatten är särskilt skyddade.

Totalarealen i Mäntyharju är 1176 kvkm, varav vattensystemet utgör 204 kvkm. Strandlinjen omfattar 1250 km.

1995 firade Mäntyharju 400- årsjubileum.
Invånarantalet är ca 7500 invånare.

Industri och jordbruk är huvudnäringar.
Turism, däribland en speciell bondgårdsturism, är också värdefull för Mäntyharju.

I Mäntyharju finns ett sevärt museum samt den gamla kyrkbyn med värdefulla byggnader.

Antsla stad/kommun i Estland

Antsla stad/kommun ligger i sydöstra Estland i Vöru län gränstrakten mot Ryssland och Lettland.
Antsla stad och kommun utgör idag två administrativt självständiga kommuner. Avsikten är att de ska slås samman till en kommun.
Antsla stad har ca 1600 invånare och Antsla kommun ca 3600 invånare.

De främsta näringarna är jordbruk och industri. Vidare finns relativt stora skogstillgångar.
I Antsla finns en jordbruksskola.

Telavi kommun i Georgien

Telavi kommun ligger i sydöstra delen av Georgien på en högplatå med en bedövande utsikt mot södra Kaukasus. Kommunen har ca 75 000 invånare, varav ca 28 000 invånare bor i  Telavi stad, som också är huvudort i provinsen Kacheti och säte för guvernören.

Kommunens näringsliv domineras av jordbruk med grönsaker, frukt och vinodling som viktigaste odlingsgrenar. Särskilt vinodlingen har en gammal tradition. Den dominerande delen av allt producerat vin exporterades tidigare till Ryssland men efter de senaste årens kriser inom Kaukasusregionen söker sig Telavis vinproducenter till nya marknader i Västeuropa och USA.

Säffle kommun har haft kontakt med Telavi och Kachetiprovinsen via SIDA - uppdrag sedan 2006 och tecknade 2008 ett partnerskapsavtal om framtida samverkan.

Ptuj i Slovenien

Diskussioner om formalisering av partnerskap pågår och beräknas vara klart under 2013.

Ningde city i Kina

Ningde City är en vacker kuststad i sydöstra Kina, mitt emot Taiwans norra spets och ligger i Fuijanprovinsen. Provinsen består främst av skogsbeklädda bergskedjor, vilka ligger parallellt med kusten. Klimatet är subtropiskt med varma, fuktiga somrar. Jordbruk bedrivs i floddalarna och vid kusten. I första hand odlas ris, te, sötpotatis, sydfrukter, bönor och tobak. Längs kusten har fisket stor betydelse, och de goda mynningsvikarna har sedan länge varit viktiga för sjöfarten.

Fujian har förekomster av kol, kaolin samt järn- och manganmalm, men industrin domineras fortfarande av livsmedels-, textil- och trävaruframställning. Fujian är även känt för sin tillverkning av olika tesorter. 

Yta: 123 000 km2 (Värmland 19 371 km²) Befolkningsmängd provinsen: 34,1 milj. Städer (prefekturer): Fuzhou (provinshuvudstad, 6,6 milj inv). Zhangzhou. Quanzhou. Sanming. Putian. Nanping. Longyan. Ningde. 

Säffle kommun har tecknat överenskommelse om samverkan med Ningde City.

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan