Du är här: Start / Stöd & omsorg

Stöd och omsorg

 

Äldreomsorg                               Funktionshinder

 

 

Barn och ungdom                    Försörjningsstöd

Säffle kommun erbjuder en rad olika tjänster i form av stöd och omsorg till medborgare i kommunen. Tjänsterna är indelade i tre huvudgrupperingar.

Socialförvaltningens öppettider under jul/nyår 2019-2020

23/12 öppet kl. 8.30-12.00
27/12 endast via telefon 10.00-12.00
30/12 öppet kl. 8.30-15.30
2/1 öppet kl. 8.30-15.30
3/1 öppet kl. 8.30-15.30 
Från och med 7/1 öppet som vanligt
God Jul önskar socialförvaltningen! 

 

Enheter som jobbar med stöd och omsorg

Socialtjänsten

Socialtjänsten arbetar med rådgivning och utredningar för att kunna erbjuda olika former av insatser till enskilda och familjer. Efter ansökan från enskild eller familj utreds rätten till ekonomiskt bistånd och bistånd i vissa bostadssociala frågor. I vissa fall kan hushållsekonomisk rådgivning erbjudas.

Avdelningen för individ- och familjeomsorg (IFO)

IFO utreder enskildas och familjers behov av socialtjänstens insatser av stöd för att klara ett socialt fungerande liv. Avdelningen handlägger också familjerättsliga frågor som rör faderskap, vårdnad, umgänge och boende för barn och kan erbjuda samarbetsavtal mellan sammanboende eller separerade föräldrar.

Socialtjänstlagen (SoL) ligger till grund för individ- och familjeomsorgens verksamhet. SoL bygger på samarbete och frivilliga insatser. Om allvarliga missförhållanden råder och samarbete inte kan uppnås, finns möjlighet till åtgärder enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och i vissa fall enligt lagen om vård av missbrukare (LVM).

Äldre- och funktionshinderomsorgen

Äldre- och funktionshinderomsorgen tillhandahåller vård, stöd, service, avlastning och rehabilitering för att människor med funktionshinder skall ges möjlighet att leva ett värdigt liv.

Särskilda boendeformer finns dessutom på olika platser i kommunen, som ett alternativ till eget boende. Hälso- och sjukvårdsinsatser skall finnas tillgängliga när de behövs.

Sidan uppdaterad den 18 december 2019

Lämna synpunkt på sidan