Du är här: Start / Webb / Anpassa

Anpassa

Textstorlek

Textstorleken kan ändras. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet eller trycka +. I annat fall hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer.

Internet Explorer:

 1. Gå in under Visa på menyn längst upp i webbläsarfönstret.

 2. Klicka på Textstorlek.

 3. Välj önskad storlek.

Mozilla Firefox:

 1. Gå in under View på menyn längst upp i fönstret.

 2. Välj Textsize.

 3. Välj Increase för att göra texten större eller decrease för att göra den mindre.

Snabbtangenter

Webbplatsen följer rekommendationer som även Statskontorets vägledning 24-timmarswebben 2.0 använder sig utav. Främsta målgruppen är synskadade och dyslektiker som enkelt behöver hitta vad de söker.

 • S - Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet

 • 0 - Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation

 • 1 - Startsida

 • 2 - Nyheter

 • 4 - Sökfunktion

 • 6 - Hjälp

 • 7 - Kontakt

De flesta moderna webbläsare har stöd för snabbkommandon för att navigera på webbplatsen. Hur du aktiverar snabbkommandot beror på vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.

Windows

 • Internet Explorer: ALT och Snabbkommando, sedan ENTER

 • Mozilla och Netscape: ALT och Snabbkommando

 • Firefox: ALT och SHIFT och Snabbkommando

 • Opera: SHIFT och ESC och Snabbkommando

Mac

De flesta webbläsarna har: CTRL och Snabbkommando

Se din webbläsares hjälpavsnitt för mer information.

Sidan uppdaterad den 8 april 2016

Lämna synpunkt på sidan